Head-on collision of Newtonian drops in a viscoelastic medium

Christos Mitrias, N.O. Jaensson, Martien Hulsen, Patrick Anderson (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Head-on collision of Newtonian drops in a viscoelastic medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen