Hazardous reagent substitution: a pharmaceutical perspective

Chenyue Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)

Samenvatting

Not available.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)387-388
TijdschriftGreen Processing and Synthesis
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 jul. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hazardous reagent substitution: a pharmaceutical perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit