Hayama, Tatsuki (J-OSAKEGS) On the boundary of the moduli spaces of log Hodge structures: triviality of the torsor. Nagoya Math. J. 198 (2010), 173–190

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenseren

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerMR2666580
Aantal pagina's2
TijdschriftMathematical Reviews
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit