Harmony - An architecture for providing quality of service in mobile computing environments

A.M. Lele, S.K. Nandy, D.H.J. Epema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Harmony - An architecture for providing quality of service in mobile computing environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen