Harmonic Suppression and Resonance Damping for Shunt APF with Selective Closed-Loop Regulation of PCC Voltage

Xinwen Chen, Ke Dai, Chen Xu, Xinchun Lin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titel2018 IEEE INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND APPLICATION CONFERENCE AND EXPOSITION (PEAC)
Pagina's6439-6443
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit