Hardware task-status manager for an RTOS with FIFO communication

P.G. Zaykov, G. Kuzmanov, A.M. Molnos, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hardware task-status manager for an RTOS with FIFO communication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science