Hardware reuse in modern application-specific processors and accelerators

A.S. Nery, L. Jozwiak, M. Lindwer, M. Cocco, N. Nedjah, F.M.G. Franca

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hardware reuse in modern application-specific processors and accelerators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen