Hardware Communication Services for Synchronous Data Flow in the MiniNoC.

I. Marquez de la Rosa

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit