Hardware and software implementations of an MMSE equalizer for MIMO-OFDM based WLAN

Ö. Paker, C.H. Berkel, van, C.M. Moerman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hardware and software implementations of an MMSE equalizer for MIMO-OFDM based WLAN'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen