Hardness of approximation of the discrete time-cost tradeoff problem

V.G. Deineko, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We consider the discrete version of the well-known time-cost tradeoff problem for project networks, which has been extensively studied in the project management literature. We prove a strong in-approximability result with respect to polynomial time bicriteria approximation algorithms for this problem.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-210
  TijdschriftOperations Research Letters
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hardness of approximation of the discrete time-cost tradeoff problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit