Hardening, high-temperature resistance and acid resistance of one-part geopolymers

P. Sturm

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

680 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers, H.J.H. (Jos), Promotor
  • Gluth, G.J.G., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 jul 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4524-7
StatusGepubliceerd - 2 jul 2018
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit