Hard equality constrained integer knapsacks

K.I. Aardal, A.K. Lenstra

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

16 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijUtrecht University
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
Volume1256

Citeer dit