Haptic size aftereffect is shape dependent

A.M.L. Kappers, W.M. Bergmann Tiest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer29
Pagina's (van-tot)175+176
TijdschriftPerception
Volume42
Nummer van het tijdschriftsuppl. 1
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa
Evenement36th European Conference on Visual Perception (ECVP 2013) - Bremen, Duitsland
Duur: 25 aug. 201329 aug. 2013
Congresnummer: 36

Bibliografische nota

Proceedings title: ECVP Abstract Supplement

Citeer dit