Haptic perception of volume and surface area of 3-D objects

M. Kahrimanovic, W.M. Bergmann Tiest, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Haptic perception of volume (Experiment 1) and surface area (Experiment 2) was studied with tetrahedrons, cubes, and spheres as stimuli (2-14 cm
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517-527
Aantal pagina's11
TijdschriftAttention, Perception, & Psychophysics
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Haptic perception of volume and surface area of 3-D objects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit