Haplotype reconstruction for diploid populations

J. Zhang, M. Vingron, M.R. Hoehe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Haplotype reconstruction for diploid populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics