Hannay angles in magnetic dynamics

A. Rückriegel, R.A. Duine (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hannay angles in magnetic dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie