Hanging cloths and dangling rocks : a unified approach to constraints in computer animation

C.W.A.M. Overveld, van, E. Loon, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hanging cloths and dangling rocks : a unified approach to constraints in computer animation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Computer Science

Mathematics