Handling conditional discrimination

I. Zliobaite, F. Kamiran, T.G.K. Calders

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    82 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Handling conditional discrimination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen