Handen af van onze hulpverleners : de impact van omstanderconflict op werknemers in de hulp- en dienstverlenende sector

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Samenvatting

Werknemers in de dienst- en hulpverlenende sector krijgen vaak te maken met omstanders die hen in hun werkzaamheden belemmeren. In de wetenschappelijke literatuur is het specifieke fenomeen omstanderconflict echter nog onderbelicht. In dit artikel positioneren we omstanderconflict in de bestaande conflictliteratuur. Door literatuur op het gebied van conflict, interrupties, en agressie op de werkvloer te integreren, ontstaat een categorisering waaruit verschillende typen omstanderconflict naar voren komen. Vervolgens stellen we een model voor, gebaseerd op het Job Demands-Resources Model, dat als raamwerk kan dienen voor onderzoek naar de consequenties van omstanderconflict. We beargumenteren dat omstanderconflict negatieve consequenties heeft op zowel individueel niveau (fysiek en mentaal welzijn) als op teamniveau (teamprestaties), en dat op beide niveaus hulpbronnen kunnen worden ontwikkeld en ingezet om deze negatieve consequenties te minimaliseren. Naast wetenschappelijke relevantie biedt dit model daarmee tevens uitgangspunten voor praktische implicaties, zoals interventies ter ondersteuning van medewerkers die met omstanderconflict te maken krijgen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)133-155
Aantal pagina's23
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit