Handbook of Porous Materials: CHAPTER 4: Molecular Simulations of Adsorption and Diffusion in Crystalline Nanoporous Materials

David Dubbeldam, Sofia Calero, Thijs J.H. Vlugt, Randall Q. Snurr

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelHandbook Of Porous Materials: Synthesis, Properties, Modeling And Key Applications (In 4 Volumes): 16 (Materials and Energy)
UitgeverijWorld Scientific
Pagina's199-319
ISBN van elektronische versie978-981-122-324-2
ISBN van geprinte versie978-981-122-322-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov 2020

Citeer dit