Hanabi is NP-hard, even for cheaters who look at their cards

Jean François Baffier, Man Kwun Chiu, Yago Diez, Matias Korman, Valia Mitsou, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Yushi Uno

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hanabi is NP-hard, even for cheaters who look at their cards'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen