Hall effect measurements under avalanche conditions on n-type indium antimonide at 77K

G.E. Alberga

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Greebe, C.A.A.J., Promotor, Externe Persoon
  • Steenland, M.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning14 nov 1978
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit