Haemaphysalis punctata Canestrini and Fanzago 1877, a tick of pastured seadunes on the island of Texel (the Netherlands)

A.F.M. Garben, H. Vos, J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Haemaphysalis punctata Canestrini and Fanzago 1877, a tick of pastured seadunes on the island of Texel (the Netherlands)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Veterinary Science and Veterinary Medicine