H.A. Lorentz : sketches of his work on slow viscous flow and some other areas in fluid mechanics and the background against which it arose

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  11 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-18
  Aantal pagina's18
  TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'H.A. Lorentz : sketches of his work on slow viscous flow and some other areas in fluid mechanics and the background against which it arose'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit