H2 performance analysis of reset control systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'H2 performance analysis of reset control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde