H2 Optimal Control

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1776-1777
TijdschriftIEEE Transactions on Automatic Control
Volume9
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit