Gypsum: an investigation of microstructure and mechanical properties

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gypsum: an investigation of microstructure and mechanical properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering