Gynaecological procedures and surgery under procedural sedation and analgesia (PSA) in a Dutch out-patient clinic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerabstract ES24-0113
Pagina's (van-tot)S361
Aantal pagina's1
TijdschriftGynecological Surgery
Volume12
Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
StatusGepubliceerd - okt 2015
Extern gepubliceerdJa
EvenementAnnual congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy - Budapest, Hongarije
Duur: 7 okt 201510 okt 2015
http://esgecongress2015.eu/

Citeer dit