Gurus of single molecule detection

D. Duffy, U. Landegren, A. Oijen, van, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

David Duffy, Ulf Landegren, Antoine van Oijen, and Menno Prins crash through the concentration barrier and investigate the ultimate limit of analytical sensitivity.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-42
Aantal pagina's7
TijdschriftThe Analytical Scientist
Nummer van het tijdschrift28
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Gurus of single molecule detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Duffy, D., Landegren, U., Oijen, van, A., & Prins, M. W. J. (2015). Gurus of single molecule detection. The Analytical Scientist, (28), 36-42.