Guidewire-mounted thermal sensors to assess coronary hemodynamics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

414 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Guidewire-mounted thermal sensors to assess coronary hemodynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen