GUI access for blind users : a sound initiative

L.H.D. Poll, J.H. Eggen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GUI access for blind users : a sound initiative'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen