Guest editors' introduction to the fifth issue of Experimental Software and Toolkits (EST) : a special issue on Academics Modelling with Eclipse (ACME2012)

M.G.J. Brand, van den, D. Di Ruscio, D.S. Kolovos, L.M. Rose

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftScience of Computer Programming
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit