Guest editor's introduction to Special issue on Process theory for hybrid systems

J.C.M. Baeten, B. Luttik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftJournal of Logic and Algebraic Programming
Volume68
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit