Guest editor's introduction to Special issue on Annotated Terms (ATerms)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-4
  TijdschriftJournal of Logic and Algebraic Programming
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit