Guest editors' introduction : special section on the IEEE Pacific Visualization Symposium

S. North, H.-W. Shen, J.J. Wijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1545-1546
TijdschriftIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
Volume17
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit