Guest editors' introduction : Special section on IEEE Visualization

H. Rushmeier, J.J. Wijk, van, G. Turk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-354
TijdschriftIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit