Guest editor's introduction : Special section on IEEE Visualization

J.J. Wijk, van, R.J. Moorhead II, G. Turk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Not available
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-370
TijdschriftIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Guest editor's introduction : Special section on IEEE Visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit