Guest editors' introduction (Special issue on Process Algebra and System Architecture)

M. Bernardo, C.A. Middelburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-176
TijdschriftJournal of Logic and Algebraic Programming
Volume63
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit