Guest editor's introduction : Experimental software and toolkits (EST)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftScience of Computer Programming
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit