Guest editor's introduction

A. Fayolle, J.M. Ulijn, P. Kyrö

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-6
TijdschriftJournal of Enterprising Culture
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit