Guest editor's foreword (Special issue on 16th Annual Symposium on Computational Geometry (SoCG 2000), Hong Kong, June 2000)

M. Berg, de, S. Schirra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftInternational Journal of Computational Geometry and Applications
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit