Guest editor's foreword (Special issue)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-166
TijdschriftDiscrete and Computational Geometry
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit