Guest editorial special issue on dusty plasmas

T.W. Hyde, L.S. Matthews, Victor Land

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer6490415
Pagina's (van-tot)733-734
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Plasma Science
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit