Guest editorial : Special issue on algrothms and architectures for real-time image and video enhancement.

S. Saponara, G. Ramponi, S. Marsi, G. Haan, de, E.B. Bellers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftJournal of Real-Time Image Processing
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit