Guest Editorial : Special issue on advanced computing for image- guided intervention

F. Zuo, Jungong Han, P. Yan, H.C. Assen, van, K. Suzuki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftNeurocomputing
Volume144
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit