Guest editorial: Social networks, choices, mobility, and travel

E. Dugundji, A. Paez, T.A. Arentze

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)956-960
Aantal pagina's5
TijdschriftEnvironment and Planning B: Planning and Design
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit