Guest editorial: membrane reactors - Part II

Fausto Gallucci, Angelo Basile

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftAsia-Pacific Journal of Chemical Engineering
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 feb. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit