Guest editorial : membrane reactors part I

A. Basile, F. Gallucci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-238
TijdschriftAsia-Pacific Journal of Chemical Engineering
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit