Guest editorial

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2701
TijdschriftInternational Journal of Bifurcation and Chaos : in Applied Sciences and Engineering
Volume15
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit