Guarding sets against invasive hypercubes

M. Berg, de, H. David, M.J. Katz, M.H. Overmars, A.F. van der Stappen, J.M. Vleugels

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings 2nd Workshop on Algorithm Engineering (WAE'98, Saarbrücken, Germany, August 20-22, 1998), Electronic proceedings
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit